Rozpoczęcie prac nad innowacyjnym projektem VR i poszerzenie specjalizacji o Unity 3D

· 20 czerwca 2018 · 12:07

Rzeczywistość wirtualna to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi informatyki. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni oraz zdarzeń. Obecnie wykorzystywana jest w grach komputerowych, rozrywce, a także w turystyce oraz w architekturze.

Wyzwania Nanocoder

Nasz zespół od niedawna bierze udział w innowacyjnym na skalę europejską projekcie związanym z projektowaniem wirtualnej rzeczywistości. Przedsięwzięcie tego rodzaju jest dla nas nie lada wyzwaniem, ale dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy udało nam się stworzyć wiele ciekawych projektów przestrzeni w środowisku VR.

Nowa specjalizacja w Nanocoder

Dzięki możliwości projektowania VR poszerzyliśmy również zakres swoich specjalizacji o Unity 3D, aby konkretnie ukierunkować zdobywane umiejętności związanie z poszerzeniem pola wirtualnej rzeczywistości.