Dedykowane systemy informatyczne (ERP, MES, LES)

Tworzenie dedykowanych systemów informatycznych (ERP, MES, LES)

Zajmujemy się tworzeniem dedykowanych systemów zarządzania, od logistyki po produkcję. Skupiamy się na zaangażowaniu i indywidualnym podejściu do klienta – staramy się zrozumieć jego potrzeby i znaleźć obszar, w którym nasze usprawnienia technologiczne, optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych może przynieść oszczędności.

Stworzyliśmy m.in. system dla przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją części do silników. Moduły systemu to m.in. zarządzanie pracownikami i produktami, definiowanie przewodników do produkcji, wizualizacja kolejki produkcji, zgłaszanie braków, analiza braków i działania korygujące, zarządzanie i analizowanie danymi budżetowymi. Nowy system przetwarza dane kilkukrotnie szybciej od starego, do tego jest ergonomiczny, nowoczesny i estetyczny wizualnie.

Obecnie pracujemy nad dużym systemem zarządzania przedsiębiorstwem, zajmującym się przetwarzaniem żywności. Znajdują się tam zaawansowane moduły odpowiedzialne za m.in. kontraktowanie, planowanie i zarządzanie logistyką zakładu w czasie rzeczywistym oraz zbieraniem wszystkich możliwych informacji z przedsiębiorstwa.

Ze względu na poufny charakter wymienionych projektów, nie przedstawiamy funkcjonalności w postaci zrzutów ekranu. Prezentacja możliwości jest możliwa po umówieniu spotkania z przedstawicielem firmy.

 

Jaki jest nasz kierunek rozwoju?

Zmierzamy w kierunku koncepcji “Industry 4.0”. Chcemy aktywnie wspierać rozwój i unowocześnianie przemysłu w Polsce. Dążymy do zbudowania know-how w zakresie szeroko rozumianej integracji systemów, łączenia maszyn i całych linii produkcyjnych w jeden organizm, globalnego zarządzania produkcją, analizy danych z całego przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym, automatyzacji podejmowania decyzji i przewidywania zdarzeń na podstawie zbieranych informacji i przeszłości. Ma to na celu wyeliminowanie zagrożenia wynikającego z czynnika ludzkiego, zapobieganie stratom, alarmowanie o krytycznych sytuacjach i przewidywanie zapotrzebowania. Dzięki temu możliwe jest wzniesienie przemysłu na wyższy poziom, a co za tym idzie na znacznym zwiększeniu wydajności.